22663559802_5e43bc9020_o_1.jpg

wat doet de MAEX?

Wat is de MAEX?

Welke meerwaarde heeft een profiel van jouw initiatief op de MAEX? Bekijk onderstaande video:

De MAEX maakt de maatschappelijke waarde van initiatieven transparant en laat zien wat deze initiatieven toevoegen voor hun doelgroep en omgeving, wie dat mogelijk maken, en waar de initiatieven behoefte aan hebben. Dit zorgt voor lokale zichtbaarheid, verbinding met relevante partners en het helpt met het vinden van fondsen, materialen, vrijwilligers, etc

De MAEX is er ook voor overheden, bedrijven en fondsen die een initiatief willen steunen en die op zoek zijn naar:

  • Inzicht in wat waar gebeurt
  • Inzicht in meerwaarde/impact
  • Een afweegkader voor investering
  • Analyses op maat, thema, regio
  • Manieren om beleidsdoelen/MVO doelen te realiseren
  • Een mogelijkheid om zichtbaar te maken waaraan je zelf meewerkt (reputatie en communicatie)
  • Partners om gezamenlijk maatschappelijke oplossingen te realiseren
  • Een gemeenschappelijke taal