Vereniging Groen 010

Initiatief van de maand!

Vereniging Groen 010 versterkt Rotterdamse initiatieven, organisaties en sociaal ondernemers in het groen. De vereniging behartigt de belangen van groene initiatieven en organisaties. Zij verbindt, vertegenwoordigt, ondersteunt en versterkt hen.

MelO Feldkamp van Vereniging Groen 010 vertelt over duurzame bedrijvigheid in Rotterdam. Volgens haar heeft Rotterdam de hoogste concentratie van groene en sociale initiatieven in Nederland, wat er vervolgens toe leidt dat Rotterdam een pioniersrol lijkt te hebben rondom het thema groen en participatie in de Stad. Het idealisme in de Rotterdamse groene sector is dus sterk aanwezig.

De afgelopen zes jaar tot heden is Vereniging Groen 010 bezig geweest om deze pioniersrol te ondersteunen en de nieuwe ideeën over groen ondernemen in de stad verder te ontwikkelen. De vereniging was opgericht om te helpen bij wat hard nodig is in de stad op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op dit moment is dat het creëren van een gelijk speelveld voor alle groene organisaties wanneer straks in 2019 de Natuur- en Milieueducatie locaties moeten gaan verzelfstandigen. In de plannen voor nieuwe Natuur- en milieueducatie was namelijk geen rekening gehouden met de tientallen particuliere en bedrijfsmatige aanbieders. Door bijeenkomsten te organiseren, geldstromen transparant in kaart te brengen, en samen te werken met de gemeente, wordt er constructief gewerkt om ongelijkheden tussen NME’s en andere groene organisaties te verminderen. Hierbij bouwt Vereniging Groen 010 op de ervaring die zij hebben opgedaan bij voorgangers, werkgroepen en bijeenkomsten. Melo: ‘In een stad als Rotterdam is er grote behoefte aan groen en duurzaam, dus elke groene onderneming verdient professionele aandacht.’

Uit bovenstaande situatie is het idee voortgekomen om een groenloket te initiëren. MelO: ‘Wij willen met een groenloket ervoor zorgen dat de groene organisaties veel eerder mee genomen worden in ontwikkeling van beleid rondom de groene sector in de stad. Een integrale en transparante aanpak is hierbij heel belangrijk. Een Groenmakelaar zou met een team betrokken moeten zijn bij het groenloket. Hiervoor is een motie ingediend bij de gemeente Rotterdam.’

Een andere manier die Vereniging Groen 010 gebruikt om de groene sector en de gemeente bij elkaar te brengen is het organiseren van groentafels waarbij de groene duurzame toekomst van de stad besproken wordt met gemeente, initiatiefnemers en sociaal ondernemers. Groene initiatieven uit de stad willen graag betrokken zijn bij de vorming van gemeentebeleid en de groentafel is een goede manier om dat te doen.

Om Vereniging Groen 010 een steuntje in de rug te geven bij het versterken van de groene sector in de stad hebben zij een MAEX-impuls ontvangen. Ze gaan dit geldbedrag gebruiken om een tweede groentafel te organiseren op 9 februari. De groentafel wordt een soort Lagerhuisdebat waarin politiek, ambtenaren en groene initiatieven met elkaar in gesprek gaan over hoe groenbeleid er na de gemeentelijke verkiezingen uit moet zien. Met de MAEX-impuls wordt een gespreksleider ingehuurd, catering en de locatie betaald.

De bijdrage van de MAEX-impuls wordt als erg fijn ervaren. MelO: ‘Als we de MAEX-impuls niet hadden ontvangen, dan hadden we de groentafel moeten uitstellen, maar gelukkig kunnen we het nu eerder organiseren en komt het qua timing perfect uit i.v.m. de verkiezingen in Rotterdam. Het helpt ons op weg naar datgeen wat wij willen bereiken: een sterke belangenorganisatie zijn voor groene organisaties en betrokken groene doeners in de stad!’

Wil je meer weten over Vereniging Groen 010 en hoe zij maatschappelijke waarde leveren? Kijk dan op hun MAEX-profiel.

Bekijk profiel