Stichting inloophuis Scarabee

Initiatief van de maand!

Inloophuis Scarabee in Leiden biedt steun aan mensen die getroffen zijn door kanker. Patiënten, ex-patiënten, naasten, mantelzorgers en nabestaanden kunnen hier terecht voor een praatje, luisterend oor, informatie of activiteiten. Halverwege oktober was de stichting het 1000e initiatief dat zich aanmeldde op de MAEX. Tijd dus voor een interview met mede-initiatiefnemer en bestuurslid Els van Berkel en coördinator Marieke Romeyn.

Waarom zijn jullie met een inloophuis begonnen?

Els: ‘Vanaf 2007 ben ik een tijd lang coördinator geweest bij het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio. Bij het in kaart brengen van de voorzieningen rond palliatieve zorg merkten we dat er in en rond Leiden nog geen inloophuis voor kankerpatiënten bestond, terwijl hier wel behoefte aan was. Vanuit het Netwerk hebben we toen mensen bij elkaar gebracht die ook met het idee voor een inloophuis speelden, waarna in 2011 onze stichting is ontstaan. Een eigen pand kwam er pas twee jaar later, dus dat zie ik als de echte start van ons Inloophuis.’

Waarvoor kunnen mensen bij jullie terecht?

‘Wij zijn er voor iedereen die te maken heeft met kanker, dus niet alleen voor patiënten maar ook voor mensen in hun directe omgeving. Bezoekers kunnen bij ons langskomen voor contact of informatie, en daarnaast organiseren we elke maand diverse activiteiten, zoals creatieve workshops, yogalessen en wandelingen’, legt Marieke uit. ‘Met dit activiteitenaanbod proberen we voor mensen de drempel te verlagen om langs te komen, want we merken dat er bij bezoekers toch vaak een drempel bestaat om zomaar binnen te lopen’, vult Els aan.

Worden deze diensten volledig door vrijwilligers verzorgd?

‘Iedereen die zich inzet voor de stichting doet dat op vrijwillige basis’, vertelt Els. ‘Het grootste deel van hen is gastvrouw. Verder hebben we voor onze massages, workshops en andere activiteiten aparte vrijwilligers. En zelf ben ik dan verantwoordelijk voor de coördinatie van alle vrijwilligers’, voegt Marieke toe. Els: ‘Wat hen bindt is dat zij zelf ook allemaal met kanker te maken hebben gehad. Ze zijn of zelf ziek geweest, of in hun omgeving getroffen door de ziekte.’

Welke maatschappelijke waarde creëert het Inloophuis?

Els: ‘Met ons huis bieden we mensen niet alleen aandacht en een luisterend oor, maar geven we ze ook de mogelijkheid om tot rust te komen en nieuwe energie te vinden. Daarmee vullen we ontzettend aan op de reguliere zorg voor patiënten en hun omgeving.’ Deze aanvullende rol is ook goed zichtbaar bij de activiteiten voor kinderen met kanker of met zieke ouders, broers of zussen die de stichting sinds kort organiseert. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen creativiteit en praten over de ziekte elkaar af. ‘Kinderen krijgen hier de aandacht die ze in ziekenhuizen vaak niet krijgen van verpleegkundigen’, vervolgt Els. Marieke: ‘Ze waarderen deze aandacht en rust en vinden het fijn dat ze hier wél andere kinderen tegenkomen met zieke ouders, broertjes of zusjes, iets wat in hun directe omgeving vaak niet het geval is. We zien ook dat kinderen hier soms wel over de ziekte van hun ouders, broertjes of zusjes praten waar dat thuis niet gebeurt. Daarmee maken we dus echt het verschil voor hen.’

En waar liggen momenteel jullie behoeftes?

‘Naamsbekendheid is op dit moment het belangrijkste voor ons. We willen meer mensen bereiken die behoefte hebben aan de diensten die wij bieden. Daarnaast zijn we ook op zoek naar subsidie, want we willen in de toekomst graag toe naar een betaalde coördinator’,  aldus Els.

Hoe lukt het jullie verder om de stichting te financieren?

‘We krijgen nu dus nog geen subsidie, en daardoor zijn we geheel afhankelijk van fondsen en giften. Ook ontvangen we tot en met volgend jaar financiële steun van twee ziekenhuizen in de regio en van twee zorgverzekeraars. Maar voor daarna is het nog onzeker, en daarom is het belangrijk om meer bedrijven te vinden die bereid zijn ons te steunen’, licht Els toe.

Wat zijn tot slot jullie ambities voor de toekomst?

Els en Marieke: ‘Op dit moment verwelkomen we zo’n 500 gasten per jaar, en dat aantal hopen we het liefst minimaal te verdubbelen. Want we willen voor nóg meer mensen die geraakt worden door kanker van waarde zijn.’

Meer weten over Stichting Inloophuis Scarabee? Bekijk dan hun profiel op de MAEX of bezoek hun website

Bekijk profiel