Youth Peace Initiative

Initiatief van de maand!

Het Youth Peace Initiative is afgelopen maand een MAEX Impuls Den Haag toegekend! Lees in dit korte interview wat dit mooie initiatief voor en door jongeren doet op het gebied van conflictresolutie.

Thed Brouwer (23 jaar), voorzitter van het Youth Peace Initiative (YPI), vertelt enthousiast over het ontstaan en de toekomstdroom van het initiatief. Na een reis in het Midden-Oosten werd voor Thed, pijnlijk duidelijk hoe groot het gat is tussen de vaak oude politici die beleid maken voor een vredesakkoord en de jonge lokale bevolking die met het beleid aan de slag moet, of moet leven met de consequenties van het ontbreken van een dergelijk akkoord. Uit verwondering over dit gat tussen jong en oud en het gebrek aan mogelijkheden voor jongeren om hun stem te laten horen bij de vredesprocessen, ontstond in 2014 het Youth Peace Initiative. Doel van het initiatief is om zowel jongeren uit conflictgebieden, als Nederlandse jongeren samen te brengen en de participatie van jongeren in vredesonderhandelingen wereldwijd te vergroten.

Om dit doel te bereiken organiseert YPI onder andere conferenties waarbij jongeren vanuit conflictgebieden worden samengebracht. Tijdens deze conferenties organiseert YPI bijeenkomsten met Haagse jongeren. Met elkaar buigen zij zich over hoe de toekomst van het betreffende conflictgebied eruit zou moeten zien en welke acties genomen kunnen worden om een stap in die goede richting te zetten. YPI faciliteert deze conferenties door onder andere sprekers, mediators, deelnemers en locaties te regelen. Een uitdagende klus, zo namen bij een afgelopen conferentie alleen al 250 Haagse scholieren deel. Naast de conferenties biedt YPI op kleinere schaal workshops aan waarin groepen Haagse jongeren worden betrokken bij internationale vredesvraagstukken. De organisatie van YPI bestaat op dit moment uit zeven vrijwilligers die vanuit Nederland zich voor de stichting inzetten en één vrijwilliger die dit vanuit Jeruzalem doet.

Thed geeft aan een toekomst voor de stichting te zien waarin YPI zich ontwikkelt tot een internationaal instituut voor conflictresolutie voor jongeren. Om hier te komen zal de organisatie moeten groeien en professionaliseren. Voor dit laatstgenoemde wordt dan ook de MAEX Impuls Den Haag ingezet. Deze wordt bijvoorbeeld besteed aan opleidingen tot mediator voor de organisatie van YPI zodat zij in de toekomst zelf trainingen kunnen geven. Inhoudelijk zal YPI met deze trainingen daarbij aanhaken op de eerste en enige resolutie voor vrede en veiligheid waarbij jongeren worden betrokken: de UN resolutie 2250. Wil jij ook bijdragen aan de toekomst van dit mooie initiatief en de doorontwikkeling naar een instituut voor conflictresolutie? Kijk dan op het MAEX profiel van YPI of neem direct contact op met de organisatie. 

Bekijk profiel