i-did

Initiatief van de maand!

Bij i-did wordt afgedankte kleding en (bedrijfs)textiel die anders zouden worden vernietigd, verwerkt tot prachtig gerecycled vilt. Met dit vilt maken ze nieuwe, hoogwaardige designproducten. Dit doet i-did omdat zij gelooft in een sociale en circulaire samenleving waar grondstoffen niet worden weggegooid, maar worden verwerkt tot nieuwe producten. Tegelijkertijd krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om hun talenten te ontwikkelen en een baan te vinden.

Bij i-did staat geluk centraal. I-did helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het atelier van i-did leren deelnemers hoe leuk het is om te werken, onderdeel te zijn van een team en trots te zijn op wat ze maken. Voor mensen die al weten hoe fijn het is om werk te hebben, maar niet weten hoe het is om in Nederland te werken, is i-did ook een prettige plek waar nieuwe Nederlanders een start kunnen maken en door kunnen stromen naar de arbeidsmarkt waar ze helemaal mee kunnen doen.

Het middel is re- en up-cycling van textielafval naar mooie producten. Ieder jaar veroorzaken wij als consumenten en bedrijfsleven veel textiel afval. Hiervan belandt 130 miljoen kilo tussen het normale afval. i-did vindt dit een enorme verspilling van kostbare energie, grondstoffen en mensenwerk. i-did wil textielinzameling en hergebruik door consumenten en bedrijven stimuleren.

Mireille Geijsen vertelt dat ze i-did is begonnen in 2009 vanuit een persoonlijk sociaal verhaal over een Koerdische vriendin die niet mee kon komen in onze maatschappij.In haar visie op de maatschappij is het voor inclusie belangrijk om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten. Daarnaast streeft Mireille naar een beter milieu en wil daar zelf aan meewerken door duurzame producten te maken, in dit geval door een kringloop van afgedankt textiel dat een 2e leven krijgt.

Inmiddels zit i-did in de bestendigingsfase, maar de weg daar naartoe was zwaar. Alleen met een lange adem en heel erg veel inzet heeft het initiatief dit bereikt, mede omdat er eerst een verandering bewerkstelligd moest worden. In de beginperiode rond 2009 kwamen namelijk zowel inclusie als hergebruik van materialen amper aan bod in onze maatschappij. Mireille vertelt dat nu i-did begint te lopen, er behoefte is aan hun sociale product (inclusie door opleiding, coaching en werkervaring) en aan de circulaire producten. Inmiddels is de doorgroeifase bereikt! Heel bijzonder aan dit initiatief is dat de leveranciers van de grondstoffen vervolgens de eindproducten weer afnemen. Daardoor heeft i-did geen problemen met een afzetmarkt, iets dat anders behoorlijk wat tijd en energie zou kosten. Er is wel een webshop waarin enkele producten besteld kunnen worden, maar dit is slechts een heel kleine afzetmarkt en meer bedoeld voor het zichtbaar maken van hun producten. Daarnaast worden er soms grotere partijen producten rechtstreeks besteld bij i-did voor speciale gelegenheden. Te denken valt aan congressen, kerstpakketten en klantacties bij grote bedrijven.

De grootste uitdaging op dit moment bestaat uit het werven van nieuwe deelnemers. I-did heeft geen gebrek aan materialen, maar wel aan een grotere afzetmarkt en kapitaal om verder te groeien. Wat betreft publiciteit is naamsbekendheid en draagkracht vanuit de maatschappij voor dit initiatief de grootste behoefte. Daardoor kan i-did meer afzetmarkt genereren en daarnaast hopen ze ook zo weer nieuwe deelnemers te kunnen bereiken.

Er werken 13 betaalde krachten bij i-did die zich onder andere bezig houden met de werving, opleiding en het coachen van de deelnemers, maar ook met managen van de productie en verzorgen van de administratie. Daarnaast zijn er op dit moment 20 deelnemers in het traject.

i-did is een erkend leerwerkbedrijf en biedt (in samenwerking met de Gemeente Utrecht) een vakopleiding tot naaister aan mannen en vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. i-did ervaart dat dit sterke mensen zijn die heel wat in hun mars hebben, maar moeilijk passend werk kunnen vinden. i-did biedt het WEL traject (Werken, Empoweren, Leren) waarbij wordt gewerkt aan ieders talent, competenties en persoonlijke groei. Het is een uniek sociaal model met als doel een kans te bieden tot herintreding op de arbeidsmarkt. In ruil daarvoor draaien de deelnemers mee in het atelier waar ze de duurzame producten vervaardigen. Na het traject worden de deelnemers in samenwerking met de gemeente begeleid naar betaald werk.

i-did is begonnen met subsidie en ondersteuning van verschillende fondsen, maar vanaf 2013 staat het initiatief vrijwel geheel op eigen benen. Stichting Doen en Rabo Foundation hebben vorig jaar samen een lening verstrekt. Daarnaast ontvangen ze een bijdrage van het instituut GAK voor hun sociale prestaties door uitstroom van de deelnemers naar werk. Inmiddels is het bedrijf een duurzaam model en daar is i-did terecht trots op.

i-did wil haar model graag nationaal en internationaal uitrollen om nog meer mensen die buiten de maatschappij staan te helpen economisch zelfstandig te worden en gewoonweg een gelukkiger leven te hebben. Daarbij hoopt i-did textielinzameling en hergebruik door consumenten en bedrijven verder te blijven stimuleren.

De MAEX vergroot de zichtbaarheid van i-did, daarmee hoopt i-did potentiele partners te verwelkomen. Partners waarvoor i-did mooie tailor of zelfs custom made, waarbij vilt uit eigen textiel van de partner wordt gebruikt, producten kan maken. En partners verwelkomen waar deelnemers, nadat ze klaar zijn om door te stromen naar een betaalde baan, echt aan de slag kunnen gaan.

Foto Vera Claessen

Bekijk profiel