Over MAEX

de maatschappelijke beurs van Nederland

 

Missie

Initiatieven die door burgers en ondernemende communities worden opgezet, leveren een steeds grotere bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en zorgen voor nieuwe (lokale) economieën. Ruim 20.000 ‘grassroot’ initiatieven zijn op deze manier van grote waarde voor onze samenleving. Er ligt nog veel onbenutte potentie, want deze waarde wordt nog te weinig gezien, laat staan gehonoreerd en benut. Ook lopen deze initiatieven tegen tal van uitvoeringproblemen aan als ze willen samenwerken met overheden en bedrijven.

Het is onze missie de kracht van onderop zichtbaar te maken en het samenspel tussen deze leefwereld (van initiatieven) en de systeemwereld (van overheid, bedrijfsleven en geld-/ geefsector) te bevorderen. Onze samenleving is gewend te denken in economische termen, in financiële waarde, in BNP. Daarmee blijft een significant deel van de maatschappelijke kracht buiten beeld.

Wij streven ernaar in Nederland te komen tot een integrale visie op waarde creatie, een bruto nationaal welzijn. Dat vraagt om andere manieren van ondernemen, inkopen, inrichten van de arbeidsmarkt etc. Maatschappelijke initiatieven (de kracht van onderop) zijn dragers van dit nieuwe systeem. Voor hen hebben wij de MAEX opgericht, die wij in 2017 doorontwikkelen tot de maatschappelijke beurs van Nederland.

Why

Wij geloven dat initiatieven uit de samenleving een krachtige sector vormen met nieuwe passende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, en dat deze ‘sector van onderop’ dit moment onvoldoende wordt gewaardeerd en onvoldoende meedoet in de nieuwe economie.

How

MAEX is de maatschappelijke beurs, het platform dat de sector van initiatieven zichtbaar maakt, waarop maatschappelijke waarde wordt verhandeld, producten en diensten kunnen worden ingekochte, sociale return wordt ingevuld en donaties worden verstrekt. De beurs verbindt initiatieven enerzijds en bedrijven, fondsen, overheid, kennisinstellingen en particulieren anderzijds .

What

 • MAEX in een online transactie platform dat op eenvoudige wijze de waarde van initiatieven en wat ze toevoegen aan hun doelgroep en omgeving zichtbaar maakt.
 • Door het uniforme profiel van initiatieven is de MAEX een adequate tool voor overheden, bedrijven en fondsen om die waarde van initiatieven te herkennen en te vergelijken en erin te investeren
 • Door het grote aantal data dat in de MAEX verzameld wordt, biedt de MAEX realtime data-analyse van maatschappelijke kracht en lokale economie in NL
 • MAEX ontwikkeld lokale en thematische platforms op maat om communities te faciliteren
 • Samen met partners ontwikkeld MAEX steeds nieuwe tools om de kracht uit de samenleving te versterken. Zo ontwikkelde MAEX en Iona Stichting de MAEX Impuls, een dedicated fonds om aan de MAEX genoteerden financieel te steunen
 • Momenteel wordt met partners de mogelijkheid ontwikkeld om via MAEX maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI) en social return in te vullen.

Het MAEX team bestaat uit:

 • Gerda Deekens
  founder
  gerda@maex.nl
   

 • Silvia de Ronde Bresser
  founder
  silvia@maex.nl
   

 • Annemiek Zonneveld
  community manager
  annemiek@maex.nl
   

  Sébastian Duchène
  community manager
  sebastian@maex.nl


 • Corné van den Boogert
  Media manager & UI designer
  corne@maex.nl


 • Lisa Sterrenberg
  coördinator MAEX helpdesk
  lisa@maex.nl


 • MAEX hulpteam
  Bellers
  initiatieven@maex.nl
 •