MAEX voor bedrijven


Wil je als bedrijf investeren in een initiatief of wil je zelf zichtbaar worden op de MAEX om je MVO doelstellingen kracht bij te zetten?  Dan kunnen wij je helpen om samen waarde te creëren voor je bedrijf en de samenleving.

MAEX helpt met:

 
Investerings advies
Als je een investering doet in MAEX initiatieven kun je op die manier bijdragen aan duurzame, sociale of MVO doelen van je eigen organisatie. Het kan ook dat je op die manier bijdraagt aan afspraken waaraan je bedrijf zich heeft gebonden, zoals de Global Sustainability Goals. De MAEX helpt je bij het vinden van passende initiatieven, lokaal of nationaal. Investeren kan direct of via de MAEX Impuls.  
Uitbesteden Social Return
Steeds vaker vragen consumenten, aandeelhouders of overheden aan u welke bijdrage u levert aan het oplossen van maatschappelijke problemen, vooral op het gebied van arbeidsparticipatie. Als u zelf vanuit uw bedrijf hieraan geen invulling kunt geven, kunt u er ook voor kiezen om uw social return met de MAEX vorm te geven.  U kunt via de MAEX investeren in initiatieven uit de samenleving die zich bijvoorbeeld richten op het aan het werk krijgen of te werk stellen van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt of het tegengaan van uitsluiting.     

ervaringen

Wil je meer weten over onze organisatie?

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Overname is zonder schriftelijke toestemming van MAEXchange B.V. niet toegestaan. MAEXchange B.V. behoudt zich in dit kader alle rechten voor.

Copyright © 2009-2017 Maex

Algemene Voorwaarden Contact