FAQ

Veelgestelde vragen
Wat is het verdienmodel van MAEX?

Sinds 2016 ontvangt MAEX geen donaties maar werkt MAEX in opdracht van, of in partnerschap met, o.a. gemeente die een lokale MAEX willen introduceren, en partijen die analyses van de sector van initiatieven willen. Voor initiatieven zijn de diensten van MAEX gratis. MAEX investeert als sociale onderneming toekomstige winst weer in de ontwikkeling van de onderneming.

Hoe is MAEX georganiseerd en wat is de relatie tot Kracht in NL?

MAEX is een instrument van de Stichting Kracht in NL.

MAEX is een sociale onderneming (BV) die zich inzet om in NL de maatschappelijke beurs tot stand te brengen, waarop waardevolle transacties worden getoond en gestimuleerd tussen maatschappelijke ondernemingen enerzijds en bedrijven, overheden, fondsen, kennisinstellingen en particulieren anderzijds.

Wie werken bij MAEX?

Het MAEX team bestaat uit  de oprichters Silvia de Ronde Bresser en Gerda Deekens, die hun brede netwerk in overheid en bedrijfsleven en jarenlange ervaring met maatschappelijke initiatieven en het (online) verbinden van die partijen inbrengen.  Hun expertise om communities, ook online, te faciliteren en coalities te bouwen rond maatschappelijke opgaven combineren zij ook in MAEX met daadkracht om in co-creatie concrete resultaten te boeken. De MAEX development manager Sébastian Duchène, die de afgelopen jaren de online ontwikkeling van MAEX en het verbeteren van de user interface realiseerde, brengt tevens ruime ervaring  in data analyse vanuit The Factclub/Publieke Zaak mee en is vanuit zijn achtergrond als filosoof gewend buiten gebaande paden te denken. Annemiek Zonneveld, community manager en continu contact met maatschappelijke ondernemingen over hun aanbod, waarde en behoeften en bereidheid tot samenwerken met andere spelers, hetgeen essentieel is voor de doorontwikkeling.

Daarnaast bestaat het team uit Corné van den Boogert (werk-student), media manager en UI designer en is er een helpdesk MAEX. Regelmatig werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  en studenten in het team mee.

Webteam
Het beheer en onderhoud en de ontwikkeling van het onlineplatform voeren we uit met Crypton en Weave. 

Wat wordt verstaan onder ‘maatschappelijke waarde’ en hoe wordt dit gemeten?

Initiatieven leveren (meervoudige) maatschappelijke waarde. Door zich te noteren aan de MAEX worden de verschillende welzijnswaarden inzichtelijk. Dat gebeurt via een zogenaamd waardeweb. Het waardeweb is een model ontwikkeld voor de MAEX, dat initiatiefnemers helpt de verschillende welzijnswaarden die ze leveren uit te drukken en t.o.v. elkaar zichtbaar te maken. Zo voorziet een stadslandbouwinitiatief voor sommige gebruikers in voedsel, worden anderen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, krijgen leerlingen van scholen er natuureducatie, leren weer andere gebruikers er een gezonde leefstijl en levert weer een andere groep er een waardevolle vrijetijdsbesteding.

Hoe kan ik bijdragen aan een maatschappelijk initiatief in Nederland?

Als consument kun je een initiatief helpen door via het MAEX profiel van een initiatief in jouw buurt of passend bij jouw interessegebied:

- Een waardering achter te laten op het profiel indien je bekend bent met de activiteiten
- Je aan te melden als vrijwilliger op het profiel indien je bekend bent met de activiteiten
- Producten en diensten afnemen indien een initiatief dat aanbiedt
- Een initiatief te helpen meer naamsbekendheid te verwerven door bijvoorbeeld je eigen ervaringen te delen via social media en hun berichten te 'liken' en te delen.

Hoeveel maatschappelijke initiatieven zijn er in Nederland?

Het is moeilijk met zekerheid te zeggen hoeveel maatschappelijke initiatieven er zijn, maar op basis van de informatie uit verschillende onderzoeken schat Kracht in NL in dat er in Nederland circa 20.000 initiatieven zijn, die onder bovenstaande definitie vallen.

Wat gebeurt met de informatie die een initiatief aanlevert bij aanmelding in de MAEX?

Initiatiefnemers maken gratis een profiel aan. Een deel van de informatie wordt direct zichtbaar in het profiel, zodat anderen bijvoorbeeld meteen zien wat een initiatief doet of waaraan behoefte is. De data die worden aangeleverd worden door MAEX en Kracht in NL uitsluitend gebruikt voor onderzoek dat gericht is op het versterken van de sector als geheel. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is de Maatschappelijke Stand van het Land2015 en2016. De data worden steeds geanonimiseerd gebruikt en zijn dus niet terug te herleiden naar een initiatief.

Hoe behartigt Kracht in NL de belangen van de sector?

Kracht in NL laat zien dat de nieuwe topsector van maatschappelijk initiatief een wezenlijke bijdrage levert aan een nieuwe samenleving en nieuwe economie waarin iedereen meetelt en meedoet. Een duurzame samenleving waarin ecologische, maatschappelijke en economische waarden zijn verbonden. Kracht in NL brengt de waarde van de nieuwe topsector continu onder de aandacht bij overheid, bedrijf, wetenschap en geld-/ geefsector. Met dat doel brengt Kracht in NL jaarlijks de maatschappelijke stand van het land uit. Ze zorgt ervoor dat de maatschappelijke initiatieven een plek krijgen in landelijk agenda’s rond: duurzaamheid, circulaire economie, sociale innovatie, agenda stad, omgevingsvisie, gezondheid, werkloosheid etc . Kracht in NL doet onderzoek, organiseert evenementen en levert bijdragen aan bijeenkomsten van anderen over sociale innovatie.

Wat doet Stichting Kracht in NL en waarom?

De MAEX is een onderdeel van Kracht in NL. Kracht in NL behartigt de belangen van maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen in Nederland en verbindt initiatieven tot een nieuwe topsector in Nederland. Initiatieven leveren veel waarde maar ze worden onvoldoende op waarde geschat. Kracht in NL maakt deze initiatieven landelijk zichtbaar en verbindt hen met elkaar tot een nieuwe “topsector”. Deze topsector zet zich in op nieuwe lokale economieën, door eigen kracht, met menselijke maat, slim te combineren.

Om de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven inzichtelijk te maken en het investeren in initiatieven te bevorderen heeft Kracht in NL de MAEX ontwikkeld. T.b.v. haar belangenbehartigers rol levert de MAEX data en informatie aan Kracht in NL.

Hoe komt Kracht in NL aan financiële middelen?

Kracht in NL is per 1 januari 2016 een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur, geen personeel en een Raad van Toezicht. De Stichting is voor haar belangenbehartigersrol grotendeels afhankelijk van donaties en subsidies. Kracht in NL wordt gesteund door partners uit overheid, fondsen en bedrijven en is voor een deel van haar inkomsten afhankelijk van de MAEX. De overige inkomsten komen uit projecten die het algemene nut van de sector van maatschappelijk initiatief dienen, zoals de Maatschappelijke stand van het land, het geven van presentaties en workshops over de sector.

Wat is MAEX?

MAEX is de maatschappelijke beurs die organisaties stimuleert te investeren in maatschappelijke initiatieven.

Hoe is MAEX ontstaan?

MAEX heeft in samenwerking met Innovation Booster in 2014 een eigen model ontwikkeld om maatschappelijke waarde te duiden (gebaseerd op Chileense econoom Manfred Max Neef) en een eerste versie van het platform gelanceerd. In 2014  en 2015 is deze beta versie verder ontwikkeld met investering van en in partnerschap met diverse ministeries, Provincie Zuid Holland, enkele fondsen, waaronder de Triodos Foundation, en de oprichters.