MAEX voor fondsen


Het aantal maatschappelijke initiatieven in Nederland neemt jaarlijks toe. Initiatieven en fondsen kunnen elkaar niet altijd vinden. De meeste initiatieven leveren verschillende maatschappelijke waarden, soms zitten die waarden "verpakt" en soms is het lastig elkaar te vinden omdat andere termen worden gebruikt. Vaak gaan met het vinden, beoordelen en toekennen de nodige transactietijd en kosten gepaard. MAEX biedt fondsen een aanvullende manier om makkelijker te matchen en samen te werken met initiatieven.

MAEX helpt met:

 
White label Maex
Ter ondersteuning van de activiteiten van uw fonds kan een eigen MAEX met naam van uw fonds, uw look & feel en keuzefilters gekoppeld worden aan uw site. Alle initiatieven die u steunt worden zichtbaar met de waarde die ze leveren.
Portefeuille analyse
MAEX beschikt over unieke en actuele data van initiatieven. U kunt een analyse laten maken van de door u gesteunde initiatieven over de impact die is gerealiseerd (mede) door uw steun.
Beleggingsadvies
Passend bij de doelstellingen van uw fonds, matcht MAEX initiatieven die vaak diep in de haarvaten van de samenleving werken.
Meetups en presentaties
Samen met partners verzorgen we meetups om MAEX initiatieven te versterken. Daarnaast kunnen we op uw bijeenkomst een presentaties/ workshop geven over de waarde en de behoeften van de sector van maatschappelijke initiatieven.  

ervaringen

"Als fonds bereiken ons een beperkt aantal initiatieven door de MAEX heb je een breder inzicht wat er allemaal wordt ondernomen in de maatschappij om de wereld een beetje mooier te maken."

Geeske Zanen
Directeur Haella Stichting

"Zin in een positief geluid uit de samenleving Open de Maex biedt een caleidoscoop van kleinschalige maatschappelijke initiatieven die meerwaarde creëren voor hun directe omgeving."

Marie José Tiemstra
Bestuurder Stichting Zonnige Jeugd
Wil je meer weten over onze organisatie?

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Overname is zonder schriftelijke toestemming van MAEXchange B.V. niet toegestaan. MAEXchange B.V. behoudt zich in dit kader alle rechten voor.

Copyright © 2009-2017 Maex

Algemene Voorwaarden Contact