MAEX voor kennisinstellingen

Maatschappelijke initiatieven dragen wezenlijk bij aan het oplossen van de uitdagingen van vandaag en morgen. Toch is er nog weinig zicht op deze initiatieven: wat is hun waarde? Hoe organiseren zij zich? Welke gevolgen heeft hun opkomst?

MAEX helpt met:

Data
Ten behoeve van eigen onderzoek kan de MAEX gegevens leveren over een gewenste selectie van initiatieven.    
Bijeenkomsten
MAEX is in te huren als spreker op uw bijeenkomst.  

ervaringen

“Een participatiesamenleving vraagt om verbinding tussen economische en sociale argumenten. Als dat niet gebeurt dan staan de ervaringen van mensen ver af van wat het beleid beoogt. Het volgende regeerakkoord laat wellicht nog even op zich wachten, maar wat zou het opleveren als we de rijksbegroting eens lieten ‘doorrekenen’ (lees: doordenken) op haar sociale en culturele effecten? Het is hoog tijd om het bruto nationaal geluk te laten meewegen.”
bron: Maatschappelijke Stand van het Land 2015

Kim Putters
directeur SCP

"Door maatschappelijke waardebepaling komen initiatieven van actieve burgers en sociaaal ondernemingen los van projectsubsideies.Maatschappelijke innovatie gaat ook hier met creatieve destructie gepaard" 
bron: Maatschappelijke Stand van het Land 2015

Martijn van de steen
co-decaan en adjunct directeur NSOB

Copyright © 2009-2017 Maex

Algemene Voorwaarden