MAEX voor overheden

Initiatieven uit de samenleving spelen een steeds grotere rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Maar hoe weet je wie welke activiteiten ontplooit? Wie welke waarde levert, of bijdraagt aan jouw beleidsdoelen? Hoe je kunt helpen in de behoefte van de initiatieven? MAEX, de maatschappelijke beurs speelt op verschillende manieren in op deze vragen van overheden.

MAEX helpt met:

Samenwerken aan beleidsopgaven
Welke initiatieven leveren een bijdrage aan je beleidsopgave? MAEX gaat gericht op zoek en verbindt initiatieven aan de opgave en de spelers. De stem van “unusual suspect” komt aan tafel. Rond thema’s als de omgevingswet, gezonde leefstijl, duurzame samenleving, circulaire economie bracht MAEX de kracht van de samenleving al in positie.  
Meetups en presentaties
Samen met partners verzorgen we meetups om  MAEX initiatieven te versterken  Daarnaast kunnen we op je bijeenkomst een presentaties/workshop geven over de waarde en de behoeften van de sector van maatschappelijke initiatieven  

ervaringen

“De MAEX laat zien wat de gezamenlijke kracht is van initiatiefnemers in je stad en welke maatschappelijke waarde die heeft. Het geeft een inspirerend beeld van de diversiteit aan initiatieven: van scheepsopera tot productie van recycled plastic vogelhuisjes.

Voor ons is het een Rotterdams waardenhuis: wie zijn er maatschappelijk actief, voor wie en met wat.  Veel bedrijven, fondsen, en bewoners willen bovendien ‘dicht bij huis’ investeren, schenken, of kopen. MAEX Rotterdam laat zien waar dat kan.”

Angelique Boel en Joke Drijfhout
gemeente Rotterdam

“De MAEX maakt het overheden gemakkelijk maatschappelijk initiatief te vinden, te zien en te waarderen. En daarmee de nieuwe rol in de zich vernieuwende samenleving beter te pakken. De mensen van MAEX zoeken maatschappelijke initiatieven in provincie of gemeente op en helpen hen zich aanmelden in de MAEX. Analyse van deze initiatieven helpt de overheid de waarde ervan op diverse beleidsterreinen te zien en mee te nemen in besluitvorming. En tenslotte kan de overheid op basis van de MAEX gericht inspelen op die vragen."

Theo van Bruggen
Programma Duurzaam Door

Copyright © 2009-2017 Maex

Algemene Voorwaarden