De MAEX is een instrument dat op eenvoudige wijze de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt, op basis van gegevens van de initiatiefnemer en de gebruiker. De MAEX is tevens een transactie instrument dat investeren en participeren in die initiatieven bevordert.

1004
Initiatieven
50 uur
Vrijwilligers uren per initiatief
2.437.000
Bereikte Nederlanders
26%
Eigen verdiensten
Klanten
Bekijk alle partners!
Wil je meer weten over onze organisatie?

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Overname is zonder schriftelijke toestemming van MAEXchange B.V. niet toegestaan. MAEXchange B.V. behoudt zich in dit kader alle rechten voor.

onderdeel van: