Algemene Voorwaarden

Initiatieven die zich aanmelden op de MAEX gaan akkoord met de volgende voorwaarden:

Aanmelden van initiatief

  1. Aanmelden in de MAEX is gratis voor maatschappelijke initiatieven! Met jouw profiel zet je jezelf op de kaart, kunnen anderen die met je willen samenwerken je beter vinden en word je onderdeel van de MAEX community.
  2. Je kunt je gegevens en voorkeuren altijd bekijken, updaten en aanpassen in je profiel.

Voor welke doeleinden zal MAEX jouw profiel en informatie gebruiken?

  1. Met de aanmaak van een profiel zet je je initiatief en de waarde die je levert op de kaart en brengen wij je initiatief onder de aandacht in de brede community van de MAEX en Kracht in NL (bij bedrijven, overheden, fondsen en andere initiatieven).
  2. Wij bieden je hulp bij het vervullen van je behoeften, mits je die duidelijk aangeeft! Alle voordelen die wij jou bieden als lid van de MAEX community, waaronder bv een doneerbutton, staan op onze website beschreven.
  3. Wij kunnen na aanmelding met je communiceren, je nieuws sturen, je uitnodigen om deel te nemen aan bijeenkomsten en masterclasses die wij zelf of samen met partners organiseren om de sector van initiatieven te versterken.
  4. Wij blijven de MAEX verder ontwikkelen en alle nieuwe functionaliteiten worden ten gunste van jouw initiatief ontsloten als je eenmaal aangemeld bent.
  5. In ruil voor de gratis diensten die we leveren, vragen je regelmatig je gegevens te updaten over wat je doet, welke waarde je creëert en wat je behoeften zijn. Een up to date profiel krijgt voorrang bij het gericht onder de aandacht brengen bij potentiële partners en financiers.
  6. Door aanmelding van een initiatief bij MAEX, ga je ermee akkoord dat alle informatie die je over het initiatief verstrekt aan MAEX kan worden gebruikt door MAEX en Kracht in NL ten behoeve van het verrichten van (geanonimiseerd) onderzoek en lobbying en dat deze informatie kan worden gekoppeld aan websites van derden ten behoeve van het werven van financiering (in de vorm van bijvoorbeeld subsidies of donaties), materialen en t.b.v. de invulling van andere behoeften van initiatief.
  7. Het staat MAEX vrij de aangeleverde informatie over het initiatief (geheel of gedeeltelijk) te plaatsen op de website van MAEX of aan MAEX gekoppelde filters voor steden, gebieden en thema’s.

Op welke wijze beschermt MAEX jouw informatie?

  1. Indien blijkt dat informatie over het initiatief wordt gebruikt door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, neemt MAEX contact met je op om te bespreken of het nodig is hiertegen stappen te ondernemen. Door aanmelding van het initiatief geef je MAEX toestemming zelfstandig stappen te ondernemen tegen deze derde partij(en) en verleen je waar nodig en op eerste verzoek alle medewerking om dat mogelijk te maken. Dat gebeurt uiteraard op kosten van MAEX en MAEX houdt je volledig op de hoogte van het verloop.