1121
Initiatieven
50 uur
Vrijwilligers uren per initiatief
2.057.000
Bereikte Nederlanders
26%
Eigen verdiensten
Wil je meer weten over onze organisatie?

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Overname is zonder schriftelijke toestemming van MAEXchange B.V. niet toegestaan. MAEXchange B.V. behoudt zich in dit kader alle rechten voor.

onderdeel van: