Fase

Planfase (135)
Steadyfase (184)
Startfase (353)
Doorgroei (604)
Gestopt (27)
Laat meer zien
Laat minder zien

Thema‘s

Arbeidsmarkt (216)
Mobiliteit (56)
Armoede & Sociale uitsluiting (255)
Netwerk - Platform (284)
Cultuur (207)
Educatie (285)
Emancipatie (68)
Sociale Cohesie (643)
Groen & Openbare ruimte (335)
Sport & Bewegen (136)
Integratie en Vluchtelingen (112)
Veiligheid (51)
Internationaal & Ontwikkelingssamenwerking (29)
Vitaal Platteland (72)
Jongeren (278)
Wijk & buurtontwikkeling (439)
Krimp (10)
Wonen (64)
Leefbaarheid (347)
Zorg & Welzijn (392)
Duurzaamheid & Energie (314)
Ouderen (111)
Laat meer zien
Laat minder zien
1308
Initiatieven
50 uur
Vrijwilligers uren per initiatief
2.429.000
Bereikte Nederlanders
26%
Eigen verdiensten