Fase

Planfase (135)
Steadyfase (190)
Startfase (357)
Doorgroei (622)
Gestopt (30)
Laat meer zien
Laat minder zien

Thema‘s

Arbeidsmarkt (224)
Mobiliteit (60)
Armoede & Sociale uitsluiting (268)
Netwerk - Platform (288)
Cultuur (211)
Educatie (290)
Emancipatie (70)
Sociale Cohesie (658)
Groen & Openbare ruimte (339)
Sport & Bewegen (139)
Integratie en Vluchtelingen (118)
Veiligheid (52)
Internationaal & Ontwikkelingssamenwerking (29)
Vitaal Platteland (72)
Jongeren (285)
Wijk & buurtontwikkeling (444)
Krimp (10)
Wonen (65)
Leefbaarheid (350)
Zorg & Welzijn (398)
Duurzaamheid & Energie (317)
Ouderen (113)
Laat meer zien
Laat minder zien
1334
Initiatieven
50 uur
Vrijwilligers uren per initiatief
2.495.000
Bereikte Nederlanders
26%
Eigen verdiensten