Fase

Planfase (140)
Startfase (372)
Doorgroei (633)
Steadyfase (264)
Gestopt (34)
Laat meer zien
Laat minder zien

Thema‘s

Arbeidsmarkt (235)
Mobiliteit (62)
Armoede & Sociale uitsluiting (274)
Netwerk - Platform (291)
Cultuur (220)
Educatie (306)
Emancipatie (73)
Sociale Cohesie (673)
Groen & Openbare ruimte (353)
Sport & Bewegen (139)
Integratie en Vluchtelingen (122)
Veiligheid (52)
Internationaal & Ontwikkelingssamenwerking (29)
Vitaal Platteland (74)
Jongeren (288)
Wijk & buurtontwikkeling (462)
Krimp (10)
Wonen (66)
Leefbaarheid (361)
Zorg & Welzijn (402)
Duurzaamheid & Energie (329)
Ouderen (115)
Laat meer zien
Laat minder zien
1369
Initiatieven
50 uur
Vrijwilligers uren per initiatief
2.578.000
Bereikte Nederlanders
26%
Eigen verdiensten