PodAa

Initiatief van de maand!

Stichting Paradijs over de Aa (PodAa) biedt kleinschalige en zinvolle dagbesteding aan mensen met Wmo-, Jeugdwet- of Wlz indicatie in het rustige buitengebied van Breda. Muziek, groen doen en dierverzorging staan centraal.

De Lijfspreuk van PodAa luidt: “Mensen en muziek, onze diversiteit = uniek” PodAa heeft een groot terrein met eigen tuin, dieren, creatieve ruimte en een podium gemaakt van gerecyclede materialen. De dagbesteding is voor zorgbehoevenden uit de buurt waarbij het gaat om lekker in je vel zitten zonder pillen of dokter. Initiatiefnemer Jan (56): “Door de verschillende groepen mensen samen te laten werken en muziek te laten maken, brengen we het plezier en de menselijkheid terug in het dagelijks leven, vrij van beklemmende regelgeving en grijze zorg. Met muziek kan je zó iets moois verrichtten bij deze mensen. De muzikale uitlaatklep en andere dagbesteding zoals tuinieren, dieren verzorgen en creatief bezig zijn geven rust, de mensen vergeten dan even hun problemen.”

Initiatiefnemers Jan en Ineke zijn in april 2015 PodAa gestart. Jan (56) verteld over hoe het idee ontstaan is: “Nadat ik afgestudeerd ben aan het conservatorium ben ik o.a. als vrijwilliger in zorginstellingen met muziek gaan werken. Daar heb ik ervaren dat de menselijkheid in conventionele zorginstellingen soms ver te zoeken is. Dus om wat leven in de brouwerij te brengen speelde ik graag de ‘muziekclown’ en liet zien wat voor een opwekkende invloed muziek heeft op zorgbehoevenden. Ik neem ze als het ware mee in de muziek en creëer een mooi gezamenlijk moment. Met PodAa ontwikkelen we vanuit dat idee de dagbesteding door, waarbij we denken vanuit de doelgroepen, verbindend werken en de ‘touch’ met werkvloer en de mensen terugkomt.”

“Ons doel is om ieder persoon op de dagbesteding een geweldig leuke en zinvolle dag te geven, waarbij niet moeilijk wordt gedaan. Wij werken vanuit het begrip dat iedereen een andere zorgbehoefte heeft waarbij een persoonlijke aanpak hoort. Ik ben geen dokter maar eerder een vertrouwenspersoon die makkelijk aanspreekbaar is en met wie je lol kan hebben. De dag begint altijd eerst met een rondje ‘kletsmajoor’, mensen aanhoren en iedereen z’n zegje laten doen. Dan gaan we om tien uur werken, iedereen in z’n element en afsluitend aan de morgen gaan we muziek maken. Zo hebben we zonder pillen of dokter een fantastische morgen en gaat iedereen later met een smile naar huis. Door deze omgang zitten de mensen lekker in hun vel, wat dan weer doorwerkt thuis of in de woongroep. Op deze manier innoveren we zorgverlening, als het ware zijn we een ‘good day’ machine en leveren we waarde op thema’s zoals sociale cohesie, participatie en persoonlijke ontwikkeling.”

Het team van PodAa bestaat naast Jan en Ineke uit een stagiaire en een vrijwilligersteam van ca. 15 mensen waarvan een aantal met beperking. Er zijn 15 vaste zorgontvangers, maar het bereik is groter dan dat. Jan: “Zo zitten in ons PodAa orkest alleen al 50 mensen, en blijven we groeien. Ook gaan we met mensen van PodAa de samenleving in om het talent van deze mensen te laten zien, namelijk hun ontwapenende enthousiasme zonder masker. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten waarbij teams uit het bedrijfsleven langskomen om een dag te ervaren hier. Het samenwerken tussen deze groepen werkt versterkend. Diversiteit is een belangrijk onderdeel van de unieke dagbesteding bij PodAa.”

Toch loopt ook PodAa tegen struikelblokken aan, zoals starre zorginstellingen die vastzitten aan financiële plannen die het bemoeilijken dat zorgcliënten bij PodAa dagbesteding kunnen afnemen. Jan: “ sommige Conventionele zorginstellingen voor deze groepen mensen zitten vaak vast in regelgeving en een financieel model, de menselijkheid is daar ver te zoeken. Samenwerken met deze instanties gaat nauwelijks, hoe hard we ook ons best doen. Daarnaast worden we gezien als concurrentie. Enkel als zorginstellingen zelf niet meer weten wat ze met hun cliënten aan moeten, worden wij gezien als een optie. Kortom, je wordt niet serieus genomen als samenwerkingspartner en zo dus buitenspel gezet.”

PodAa heeft wel steun kunnen vinden in het verleden, maar heeft moeite met nieuwe fondsen of partners te vinden om verder te groeien. Jan: “We zijn al enige tijd op zoek naar een organisatie die ons hierbij kan helpen en denken dit in de MAEX te hebben gevonden. Onlangs hebben we de stimuleringsprijs van MAEX ontvangen t.w.v. €750,- wat dus al een stap in de goede richting was. Van dat geldbedrag gaan we advies inkopen bij het Care Innovation Centre om door te kunnen ontwikkelen. Daarnaast helpt het profiel van PodAa op de MAEX ook bij het vergroten van PodAa’s zichtbaarheid, zodat we de mensen die we moeten bereiken kunnen bereiken en dat we kunnen laten weten wat we doen, met wie en door wie. Hopelijk leidt het profiel en de zichtbaarheid uiteindelijk tot concrete acties in het vinden van partners, netwerken, fondsen en gelijkgestemden. Het is fijn om serieus genomen te worden en via de MAEX een volgende stap te kunnen zetten in de goede richting.”

“In de toekomst willen we natuurlijk blijven door ontwikkelen en een gezond financieel model behouden door simpelweg niet meer uit te geven dan wat er verdiend wordt. We zijn een kleine organisatie die de transparantie en de doelen voor ons zelf op een zo hoog mogelijke lat legt. We hopen mensen eerder te helpen door ze sneller in beeld te krijgen. Daarnaast wil ik ook een waarderingssysteem opzetten voor geestelijk beperkte mensen, net zoiets als een lintje maar dan het ‘petje-af’ systeem. Ik wil de waarde van sociale innovatie bij ons laten zien, maar ook in de producten die we in de toekomst gaan maken. We willen het financieel wat ruimer regelen zodat we de dagbesteding nog verder door kunnen ontwikkelen op onze eigen unieke manier en zo veel mogelijk mensen de zorg te kunnen geven die ze verdienen.”

PodAa viert 13 mei de officiële opening met hun eigen concert, ga vooral kijken! 

(aanvragen van de gratis entree kaarten kan via: info@podaa.nl )

Bekijk profiel